Kauser/Strekkfisk

Bind tauverket med en skikkelig kause.


Kauser er ekstremt hendige for å lage en fast åpning til sjakler og karabinkroker - slik at du kan binde tauverket mye raskere.

Merk at du trenger å vite tykkelsen på tauet i forhold til sporbredden og sørg for at åpningen er i riktig størrelse.

Filter

Tøm filter
  • Dim.
    • + Vis flere
  • Dim.
  • Gjenger x For Wire x L (min) x L (max) x Bruddst. x Bolt
    • + Vis flere
  • Gjenger x For wire x L(max) x L(min) x Bruddst. x Bolt
  • Gjenger x L(max) x L(min) x Bruddst. x Bolt x Mål A
  • Gjenger x L (min) x L (max) x Bruddst. x Bolt
  • Gjenger
  • Dim. x L
    • + Vis flere
  • Gjenger x L (max) x L (min) x Bruddst. x Bolt x Mål A
    • + Vis flere
  • Gjenger x For wire x L (max) x L (min) x Bruddst. x Bolt
  • Mod. x Str.
  • Ø x L
  • B innv x B spor x H innv x For tau/wire
  • Ø x L x For st.fisk
  • Bruk