Hovedstrømbryter & Sikringer

En viktig del av elektriske installasjoner.

Når batterier skal installeres i båt, så er det viktig å kunne kutte strømmen fra ett eller flere batterier slik at de ikke tømmes når båten ikke er i bruk. Flere installasjoner på båten kan trekke strøm uten at du tenker over det.

I vår meny finner du flere hovedstrømbrytere som er designet for forskjellige styrker, batterivelger, størrelser og bruksområder.