Moringsutstyr

Bindeledd for ditt moringssystem.

Vi bruker alltid doble wirelåser, kjetting, bøyeline og riktig type sjakler for å binde alt sammen.

Lengde på bøyeline bør være 3 ganger så langt som vanndybden de første 5 meterne, deretter 1 meter pr. dybdemeter. Eksempel på 3 meter vanndybde er 9 meter bøyeline, mens en vanndybde på 7 meter bør ha 17 meter lang bøyeline.

Ta kontakt med oss hvis du er usikker på dette.