Bergkiler, Øyer, Pullere & Kryssholt

For å fortøye båten til et fast punkt.


Å fortøye mot fjell krever gjerne lengre fortøyninger enn når du ligger til kais, så sørg for at du har med deg nok tauverk. Der det ikke er egne øyer for fortøyning i fjellet, trenger du en form for bergkile. Ellers har vi et utvalg av pullere, halegatt og kryssholt om det kreves.

Se vårt utvalg av fortøyningspunkter i menyen under.