Trimplan

Forbedrer båtens styring på vannet.


Trimplan forbedrer hvordan båten oppfører seg i vannet. Ved å justere vinkelen båten kjører i kan du redusere måten baugen løfter seg før du kommer opp i plan.

Her er våre utvalgte produkter for en slik installasjon.