Nødbluss & Signalhorn

Alternativ nødkommunikasjon.


Selv om det heldigvis er sjeldent, så kan ting skje når man er midt på vannet og alt av elektronikk kan slutte å fungere. Da er man avhengig av alternativ nødkommunikasjon får bli hørt og sett.

Vi har noen utvalgte produkter som hjelper til med dette.