Start & Stopp

Essensielt for bruk og sikkerhet.


Denne kategorien dekker funksjonen til den såkalte "dødmannsknappen" - som må være på plass før man starter - og som stopper når den ikke er der lenger.

Vi har både de tradisjonelle dødmannsknappene og nye innovative løsninger.
Dødmannsknapper
Trådløs Mob