Anoder

Kontroll og utskift av anoder gjøres hvert år.


Dette er din forsikring mot elektrokjemiske reaksjoner på båt og motor. Vårt utvalg består av offeranoder med forskjellige typer innhold og funksjoner mot forskjellige type vann.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å finne riktig anoder til motoren din!