Drivstoffilter

Rent drivstoff er viktig.


All drivstoff, om det er diesel eller bensin, trenger filtrering fordi det aldri er 100% rent. Fra drivstofftanken kan det være urenheter og kondens/vannpartikler som blir med inn i motorsystemet. Filteret kan også tettes i verste tilfelle, så det byttes ut årlig her hos oss.

Er du usikker på hvilket drivstoffilter som passer, ta kontakt med oss - husk serienummer/modellbetegnelse.