Luftfilter

Beskyttelse for innsug.


Dette er filtre som brukes til å rense luft for faste partikler (støv), dråper (tåke) og eventuelt gasser. Ikke alle motorer har dette installert, men vårt Servicesenter skifter ut dette for motorer som har utskiftbare luftfiltre.

Er du usikker på hvilket luftfilter som passer, send oss serienummer/modellbetegnelse - så hjelper vi deg.