Info om tilhengere

Nyttelast tilhenger

På vognkortet til hengeren fremgår det hvor stor nyttelasten er.
Vi fraråder overless på det sterkeste, da kjøresikkerheten blir betydelig nedsatt.
Dessuten kan overless medføre skader på dekk, aksler og chassis. Overless medfører også bortfall av reklamasjonsrett og er i tillegg ulovlig.

Eksempel på overlessing av tilhenger:

En henger med en nyttelast på 325 kg og planmål 2,05 x 1,30 x 0,40 m, gir et romfang på ca. 1,0 m3. Fylles denne med sand blir lasten ca. 1700 kg.

Tilbehør

Vi vil gjøre oppmerksom på Brenderups store tilbehørsprogram, for eksempel nesehjul, støtteben, flat og høy presenning, ekstrasider, låselig lokk og plast- eller glassfiberlokk.

Alt originalt tilbehør er naturligvis av samme høye kvalitet som din Brenderup tilhenger.

Nye fartsgrenser for tilhengere

Alle tilhengere kan nå trekkes i inntil 80 km/t på veier der dette er tillatt. Noen tilhengere kan etter en egen godkjenning trekkes i inntil 100 km/t.

Dette er klart etter at Samferdselsdepartementet offentliggjorde nye regler i dag.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet her.

Fra 60 til 80 km/t – også uten brems

– Muligheten til å kjøre i 80 km/t krever ingen ny teknisk godkjenning av tilhengerne. Den tidligere fartsgrensen på 60 km/t (for tilhengere uten brems og som veier 300 kg eller mer) gjelder ikke lenger. På veier med inntil 80 km/t fartsgrense gjelder dermed samme fartsgrenser for biler som trekker tilhenger som for andre kjøretøy, sier Håkon Rosendahl i Statens vegvesen.

En forutsetning er selvfølgelig at tilhengeren er i forsvarlig stand til å trekkes i denne hastigheten, og at lasten er tilstrekkelig sikret. Det er spesielt viktig å sjekke at det ikke er sprekker og andre skader på dekkene.