Kjøp- og Salgsbetingelser

Bakken Motor A.S har salgspant (eiendomsforbehold) i de overnevnte varer inntil varene med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Pantelovens paragraf 3.14a. Varene kan ikke avhendes eller håndpantsettes uten samtykke av salgspanthaverens jfr. Pantelovens paragraf 3.16. Ved endringer i offentlige avgifter eller betingelser fra vår leverandør forbeholder vi oss rett til å foreta endringer i så vel pris som andre leveringsbetingelser (dersom det oppstår i tidsrommet fra Deres bestilling til levering skal skje).

Bakken Motor fraskriver seg ethvert ansvar for forsinkelser som skyldes naturkatastrofer, krig , streik, lockout eller annen force majeur. Ansvarsfraskrivelsen omfatter også enhver forsinkelse som skyldes våre leverandører eller deres underleverandører. Kunde må selv sørge for at ansvar og transportforsikring er tegnet på tilsendte og/eller bestilte varer og produkter som sendes fra Bakken Motor AS til kunde. Dette gjelder eksempelvis båter, motorer, tilhenger, elektronikk, reservedeler, utstyr, etc.

Dersom kjøperen urettmessig fragår kontrakten, avbestiller eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter denne, plikter kjøperen å erstatte selgerens økonomiske tap i sin helhet. Hvis ikke annet er avtalt, skal normalerstatningen være minimum 25% av totalpris, dog minimum kr. 25.000,-

Ved signering/godkjenning av kjøpekontrakt, tilbudspriser eller pristilbud mottatt på e-mail godkjenner du som kunde følgende betalingsbetingelser:
1. Kontant / bankremisse / kort ved levering / henting av vare(r) dersom en finansieringsløsning ikke foreligger.
2. Faktura må være registrert innbetalt i sin helhet før henting / utlevering.
3. Avbestillingsgebyr er 10 % etter at ordre er satt i bestilling.
4. Ved bruk av kredittkort på beløp som overstiger Kr. 5.000,- vil et gebyr på 2% av kjøpesum tilkomme.
5. Kunde må gi tilbakemelding senest 3 uker før ønsket leveringsdato dersom dato ikke er avtalt ved kontraktinngåelse.

Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring. Her finner du også vilkår for handel med Klarna.