Retur og reklamasjoner

REKLAMASJON


Heldigvis er det svært sjelden vi opplever reklamasjoner med våre produkter, men med stort volum på mange forskjellige artikler er det ikke til å unngå at det fra tid til annen er feil på et produkt. Det er viktig at du som kunde er sikker på at feilen ikke skyldes brukerfeil eller lignende. Videre er det viktig at det reklameres i rimelig tid etter at feilen ble, eller burde ha blitt, oppdaget. Dersom det kan godtgjøres at det er en feil eller mangel med produktet i forhold til varens beskrivelse på våre sider må dette gis beskjed om til oss slik at vi kan iverksette tiltak for utbedring.
Alle reklamasjoner må sendes til oss skriftlig per e-post til post@bakken-motor.no.

I reklamasjonsbrevet er det viktig at du får frem hva du mener er galt med produktet. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler på produktet dekker tjenesteyter returfrakten. Varer skal aldri sendes i retur til Bakken Motor uten at pakken merkes med referanse. Dette vil du få av personen du er i kontakt med. Bakken Motor er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra Bakken Motor sin side.

Dersom det er gitt garanti, varierer garantien fra produkt til produkt og garantien kan ha forskjellig innhold. Reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å reklamere innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år. Det er egne regler ift reklamasjonsrett og frister ved næringskjøp.

Det tas forbehold om at det er reklamert i tide ift reklamasjonsfristene, og at kravet ikke er foreldet. Det gjøres oppmerksom på at dersom det viser seg at feilen ikke dekkes av garanti eller reklamasjon, vil det påløpe kostnader i forbindelse med undersøkelse og eventuell reparasjon av produktet. En minstepris for en slik undersøkelse er kr. 750.- inkl. mva. + materiell. Dersom en slik undersøkelse overstiger makspris på kr. 2.000,- inkl. mva. vil du bli kontaktet av oss for avtale om videre fremdrift.


ANGREFRIST


Angrefrist gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du har mottatt varene gir melding om at du vil benytte deg av angrefristen. Varer som returneres må være ubrukte, med original emballasje. Returen av varen må du som kjøper dekke utgiftene for, og når vi har mottatt varene får du kreditert kjøpesummen.

Link til angreskjema finner du her.


Skriv ut skjemaet og fyll ut dette, og send det til oss sammen med varen og kopi av ordrebekreftelsen. Skulle du ha problemer med å laste ned angrefristskjema kan du ta kontakt med oss så sender vi dette umiddelbart til deg.


DISCLAIMER/FORBEHOLD


Vi forsøker til enhver tid å holde informasjonen om produktene så oppdatert og korrekt som mulig. Vi tar likevel et forbehold om skrive- og trykkfeil samt endringer på produkter hvor vi ikke selv er informert fra våre leverandører. På bakgrunn av dette tar vi forbehold om å kansellere ordrer hvor vi ikke kan levere varen slik den er presentert i nettbutikken fordi varen enten er endret, utsolgt eller utgått. Hvis dette skulle skje med din ordre hører du fra oss så fort ordren er registrert i vårt system. Innholdet på disse nettsidene er kun en informasjonstjeneste fra Bakken Motor. Bakken Motor fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap, uhell, kostnader eller senskader (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av den informasjonen eller de produktene som blir beskrevet på disse nettsidene.

Det som her står skrevet om de ulike produktene er kun generelle retningslinjer og råd. Vi gir ingen garanti for at det spesifikke produkt passer for den enkelte bruker i en gitt situasjon. På enkelte av våre sider er det oppgitt lenker til videoer og andre websider. Vi frasier oss et hvert ansvar for det innholdet/opplysningene som framkommer her og aksepterer ikke ansvar i forbindelse med tilgang til, eller bruk av disse websider.


HVIS SKADE OG FEIL VED LEVERANSE


Iblant kan det dessverre oppstå en feil eller skade i forbindelse med levering av en vare. Da er vi her for å hjelpe deg og utbedre den feilen som har oppstått.

Husk følgende:

  • Hvis din vare er skadet når du mottar den, er det viktig at du melder ifra om skaden til oss så fort som mulig og senest innen 3 virkedager etter mottakelsen av varen.
  • NB! Synlige skader som man ser når du mottar varen må være anmerket på utleveringsbilaget, altså fraktbrevet som du skriver under på når du mottar varen. Dette er svært viktig. Hvis ikke dette blir gjort kan ikke vi eller fraktselskapet behandle reklamasjonen. Da vil du ikke få noen erstatning.
  • For at vi skal kunne vurdere skaden må vi motta bilder av skaden. Send disse til post@bakken-motor.no.
  • Hvis du skal reklamere på varen og eventuelt sende den tilbake til oss, vennligst benytt eksisterende emballasje i tillegg til eventuell ny og nødvendig emballasje som kreves for at varen skal kunne fraktes trygt tilbake til oss.
  • Hvis du har mottatt feil vare, vennligst kontakt oss så fort som mulig og senest innen 3 virkedager etter mottakelse slik at vi kan rette opp feilen.
  • Alle reklamasjoner må sendes til oss skriftlig per e-post til post@bakken-motor.no.